Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2014

19:49
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viatedibea tedibea
19:47
8152 9a4f
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz viacytaty cytaty

June 11 2014

18:29
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viairresolute irresolute

June 10 2014

20:35
6780 2f6d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viasmiley97 smiley97
20:32

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
20:31
PRZEPRASZAMY, ŻE DROGA DO NIEBA PROWADZI PRZEZ PIEKŁO
— KATOWICKIE GRAFFITI ZAUWAŻONE NOCĄ
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasmiley97 smiley97
20:29
Tylko słabi ludzie pozwalają na użalanie się nad sobą. A Ty jesteś twardy. Musisz być twardy.
— P.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viasmiley97 smiley97
20:29

Reposted fromweheartit weheartit viasmiley97 smiley97
20:28
Bez względu na to, jak się czujesz ...  Wstań.  Ubierz się.  Pokaż się.  I nigdy się nie poddawaj.
Reposted fromflesz flesz viasmiley97 smiley97

May 11 2014

17:01
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasmiley97 smiley97
17:01
17:00
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.
Reposted fromnicotine nicotine viasmiley97 smiley97
17:00
           Ludzie , którzy nie wierzą, nie     
                           wygrywają.
— Wł. Szaranowicz
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo viasmiley97 smiley97

May 09 2014

19:42
A może jednak nie warto
Oglądać się
Może tam dalej jest coś
Czeka na mnie
— Lilu
Reposted frominpassing inpassing viainvisibile invisibile
19:40
6954 0c2e
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaszydera szydera
19:39
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyname myname
19:36
(...) pewnie większość ludzi tak ma. Uśmiechają się wesoło, a w rzeczywistości mają potąd zmartwień i problemów.
— Camilla Läckberg
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
19:32
- That's a fine kiss goodbye. - I'm better at hello.
— Out of Africa
Reposted frommarysia marysia viamyname myname
19:31
Pozwól sobie upaść. Ale wtedy porządnie się odepchnij i wróć z podwójną siłą!
Reposted fromzabka zabka viatobecontinued tobecontinued
19:30
5392 f6e4 500
Reposted fromretaliate retaliate viamartinif16 martinif16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl